Squalen = C30H50

 

Vergleich: Siehe:  Carbon + Hydrogen + Galeocerdo cuvier hepar

 

Thema: Schutz;

 

Vor Verreiben: Lyc. tut P. gut, aber sie hat kaum Antrieb und das stört ihr. Sie bleibt nachts bis 3 h. auf und steht morgens um 11 h. auf. In ihre Funktion als Angestellter einer Krankenkasse hat sie

Versicherten privat Ratschläge gegeben, wodurch sie sich gegenüber die Krankenkasse durchsetzen konnten. Dies ist einen Causticumzug. V. hatte in Pubertät und jetzt Akne auf Rücken.

 

Ich finde vor der Verabredung auf eine verkehrsreiche Strasse einen Tarotkarte: drei Schwerter. (Es sind 3 Schwerter, die ein Herz durchbohren). Eine Interpretation: „Es kommt anders als man denkt“

 

Verreiben:

C 1/1 V. würde singen wenn alleine. Sie singt oft, auch in Gedanken. Ich empfinde Erregung in Scheide. Druck in der Kehle. V. erzählt: „Leute sprechen mich auf der Strasse oft an und erzählen allerlei.

Auch (scheue) Kinder und Tieren kommen oft auf mich zu“.

C 1/2 Ich empfinde Druck hinter Brustbein.

C 1/3 Durch die Sirene eines Notarztwagens entsteht Druck hinter Brustbein.

C 1/4

C 1/5

C 1/6 V. erzählt über ihren Vater als Feind und als armer Sau. V. hat Vater schon als Kind belogen, aber V. hat auch als Kind seine Geschäfte mit der Bank geregelt.

 

Nach Verreiben: Beiden haben DRANG zum Wasserlassen und URIN.

 

Vergleich: Enthalten in: Vernix caseosa (= Käseschmiere) + Olivenöl (0,8%) + andere Pflanzen + Sebum [= menschlicher Talg (enthält Squalen 15% + Chol 4%)/Akne entsteht durch entzündete Talgdrüsen] + menschlicher Haut/Hautunterfettgewebe/Bauchfett/Leber/Galleblase/Pankreas/Innenauskleidung von Verdauungs-/Atmungstrakt; Vitamin E (Squalen = Vitamin E-ähnlich). Merc-c (hat ABscheidung von Talg).

Steroiden werden aus Chol hergestellt (nur Squalen = Steroid und nicht mit Chol verwandt). Test (hergestellt von Foetus/fördert Talgproduktion)

Siehe: Bewegungsgruppe + Geburtsgruppe + Treibergruppe

Caus ó Squal ó Lyc   

 

Wirkung: antioxidans/fungizid/antikarzinogen

Allerlei: Squalen wird gewonnen aus tierische Quelle/Squalen aus Olivenöl und andere Planzequelle. Beiden sind identisch. Mensch stellt 1,5 gr täglich her.

 

[Erika Price]

MF59 (the Novartis squalene adjuvant) was an unapproved ingredient in experimental anthrax vaccines and has since been linked to the devastating autoimmune diseases suffered by countless Gulf War veterans. The Department of Defense made every attempt to deny that squalene was indeed an added contaminant in the anthrax vaccine administered to Persian Gulf War military personnel -

deployed and non-deployed - as well as participants in the more recent Anthrax Vaccine Immunization Program (AVIP).

 

[T.C. Kuiper - van den Bos]

Mogelijke Gevaren van lichaamsvreemd Squaleen

Werking Mogelijke Auto-immuunreactie van het Lichaam

 

Er zijn allerlei redenen om te twijfelen aan het nemen van het vaccin tegen de Mexicaanse Griep (pandemische A/H1N1). Zo kun je je afvragen of het eigenlijk wel nodig is om je te laten inenten tegen een

griep die eigenlijk helemaal niet zo veel voorstelt. Zou je eigen immuunsysteem niet mans genoeg zijn om het te kunnen bestrijden? Het gezegde 'baat het niet, schaadt het niet' is echter in de vaccinatiebranche

niet helemaal vanzelfsprekend. Zo is er in allerlei kringen (ook wetenschappelijke) een discussie gaande over de aanwezigheid van kwik- en aluminiumverbindingen in vaccins. Zowel in Pandemrix als in

Focetria (de twee vaccins die in Nederland worden gebruikt) is bijvoorbeeld thimerosal aanwezig dat voor een groot deel uit kwik bestaat.

 

Vrij nieuw is echter de toevoeging van squaleen aan vaccins. Dit gebeurt als onderdeel van een zogenaamde adjuvans welke daartoe dient om in het lichaam een sterkere immuunreactie op te roepen.

Dit artikel dat voor een groot deel leunt op het werk van T.C. Kuiper - van den Bos presenteert een werkingsmechanisme waardoor het ook in het lichaam veel voorkomende squaleen opeens zou kunnen

veranderen in een variant die een auto immuunreactie zou kunnen opwekken.

 

Normaal gesproken staat squaleen vooral bekend als een uitermate gezonde koolwaterstof welke veel wordt gevonden in de leverolie van haaien [squaleen verwijst naar squalidae (Doornhaaien welke behoort

tot de familie der haaien)], maar ook in ons lichaam voorkomt omdat het nodig is bij de productie van cholesterol. Op de wikipediapagina wordt squaleen ook beschreven als een bactericide middel, met andere woorden een middel dat bacteriën doodt.

 

Duitse Arts schrijft kritische brief aan Paul Ehrliginstitut

(24 oktober 2009) Een Duitse arts, de heer Jürgen Seefeldt heeft een kritische brief geschreven aan de Duitse variant van het RIVM, het Paul Ehrling Institut. In deze brief schrijft hij over de gevaren van

squaleen en kwik en het risico om dit vrijwel ongetest vaccin aan het volk te geven. Hij noemt ook enkele wetenschappelijke artikelen ter onderbouwing van zijn stellingname:

    Carlson, B.C. et al.: The endogenous adjuvant squalene can induce a chronic T-cell mediated arthritis in rats, American Journal of Pathology 2000; 156: 2057- 2065

    Asa, P.B. et al.: Antibodies to squalene in Gulf War syndrome, Exp. Mol. Pathol. 2000 Feb; 68(1): 55-64;

    Asa, P.B. et al.: Antibodies to squalene in recipients of anthrax vaccine, Exp.Mol. Pathol.2002 Aug; 73 (1): 19-27.

    Horner, R.D. et al.: Occurence of amyotrophic lateral sklerosis among Gulf war veterans, Neurology 2003 Sep 23;61(6): 742-749

 

Van gezond naar ongezond door sorbitaan trioleaat

In Focetria van Novartis wordt gebruik gemaakt van de adjuvans MF-59 welke bestaat uit Squaleen, polysorbaat 80 (Tween 80, emulgator) en Sorbitaan Trioleaat (= span 85 het olie-in-water goed stabiel

gemengd te houdt). In het werk van T.C. Kuiper - van den Bos wordt gezegd dat polysorbaat als emulgator wordt gebruikt in chocolademelk en ijsjes en normaal ook vrij onschuldig is.

 

Volgens de theorie van T.C Kuiper verandert de combinatie in de adjuvans de kenmerken van het squaleen dermate dat het niet langer meer door het lichaam als lichaamseigen wordt herkend, maar als

lichaamsvreemd wordt gezien waardoor er een sterke reactie van immuunsysteem wordt geactiveerd. Omdat squaleen ook een belangrijke stof is bij de aanmaak van cholesterol kan het gebeuren dat de lichaamsvreemde squaleenvariant ook terechtkomt in het cholesterol.

 

In ons zenuwstelsel speelt cholesterol een belangrijke rol. Als de zenuwcellen met elkaar communiceren gebeurt dat via verbindingen die als het ware worden geïsoleerd met zogenaamd myeline. 25% van de

myeline blijkt uit cholesterol te bestaan.

Waar het op neer komt is dat de stof sorbitaan trioleaat (span 85) in de adjuvans van Focetria (in MF-59) ervoor zou kunnen zorgen dat squaleen haar vriendelijke, lichaamseigen karakter verliest en door het

lichaam gezien wordt als lichaamsvreemd. Vanwege dezelfde samenstelling wordt dit lichaamsvreemde squaleen echter ook gebruikt bij de synthese van cholesterol welke op allerlei plekken in het lichaam

wordt gebruikt: de isolatie van de zenuwcellen, ook bijvoorbeeld bij de vorming van cortisol. Op die manier verspreid het zich razendsnel over het gehele lichaam waardoor er een soort van innerlijke strijd

kan ontstaan om lichaamsvreemde delen te gaan bestrijden terwijl die al een onderdeel zijn van bijvoorbeeld het isolatiemateriaal van de zenuwcellen.

 

Mogelijke Werkingsmechanisme

Maar hoe is het dan mogelijk dat er twee soorten squaleen zouden zijn die allebei dezelfde moleculaire samenstelling hebben? In de theorie van Kuiper - van den Bos wordt gesteld dat de oplossing voor dit

probleem gevonden kan worden in de manier waarop Sorbitaan Trioleaat in staat zou zijn om de electrische lading van squaleen te wijzigen. Wat blijkt namelijk: dit sorbitaan Trioleaat (Span 85) is een

electro-actieve stof:

 

Span85 als elektro-actieve stof.

Waarom de toevoeging van Span85 er toe leidde dat daarna zowel squaleen als polysorbaat 80 als gevaarlijk werden gezien, bleek al uit het begin van het genoemde artikel. Span85 is werkzaam als stabilisator

van dit soort emulsies omdat het een elektro-actieve stof is. Deze elektro-actieve eigenschap leidt ertoe dat de afzonderlijke fijne deeltjes in de emulsie steeds op dezelfde manier blijven rondzweven en niet

kunnen gaan klonteren. Span85 levert precies voldoende elektrische veldsterkte op om de partikeltjes zwevend te houden.

Hiervoor moeten denken aan de uitwerking van het elektro-actieve aluminium hydroxide. Zoals al eerder uitgelegd, veroorzaken allerlei elektro-actieve stoffen ladingsverschuivingen van elementen binnen

moleculen. Dus ladingsverschuivingen binnen aminozuren en eiwitmoleculen, die door die verschuiving van de samenstellende elementen van het periodiek systeem een andere vouwing aannemen.

En die daardoor ook een andere ruimtelijke structuur krijgen aangemeten. Op die manier kunnen normaliter lichaamseigen moleculen ineens een ‘vreemd’ karakter krijgen en door het lichaam als een

antigen worden aangezien.

Squaleen en polysorbaat 80 zijn volkomen veilig, maar dan komt Span85 er aan te pas om te zorgen voor een goede stabiliteit van de ontstane suspensie. En tegelijkertijd leidt dan die elektro-activiteit van Span85

tot een ladingsverschuiving in de aminozuren en eiwitten van dat squaleen, dat daardoor opeens niet meer helemaal zo perfect lichaamseigen is.

 

Als men pure squaleen inspuit of slikt, gebeurt er helemaal niets verontrustends. Maar als je de met polysorbaat 80 en Span85 bewerkte - en (deels) vervormde - squaleen in een lichaam brengt, oraal of per injectie,

dan herkent dat lichaam deze stof niet meer als een natuurlijke lichaamseigen stof en ziet het lichaam deze vervormde moleculen aan voor antigenen of allergenen en worden er antilichamen gevormd, met een sterke immuunreactie – en zelfs eventueel een anafylactische shock (of anafylactoïde reactie) - als gevolg.

En bovendien kunnen die lichaamsvreemde – en op onvoorspelbare manier vervormde – eiwitten alle mogelijke lichaamsfuncties ontregelen doordat ze onterecht allerlei receptoren kunnen bezetten, waardoor lichaams- en/of breinfuncties uitvallen of juist onbedoeld worden geactiveerd.

 

Door het elektro-actieve aluminium worden ook ladingsverschuivingen bewerkstelligd, maar dan pas hoofdzakelijk nadat het in het lichaam is gespoten. Bij vacins die alleen aluminium hydroxide bevatten en geen MF59 is alleen aluminium verantwoordelijk voor de ladingsverschuivingen binnen het vaccin, dus binnen de antigenen die het vaccin vormen. Dat betekent dat het lichaam ook antilichaampjes aanmaakt tegen zomaar vreemde eiwitten die niets van doen hebben met de specifieke ziekmakers waartegen werd gevaccineerd. Daarna leidt aluminium hydroxide nog lange tijd tot ladingsverschuivingen van moleculen in het lichaam zelf.

 

Door het elektro-actieve Span85 wordt in vaccins het squaleen-aandeel blootgesteld aan ladingsverschuiving, waardoor er extra lichaamsvreemde moleculen in het vaccin zitten, waardoor een immuunrespons sterker wordt. En tevens ook het a-specifieke stresssyndroom ernstiger verloopt. Daarna werkt Span85 ook nog geruime tijd door in het lichaam, waardoor daar ook nog aminozuren en eiwitten een verkeerde vouwing kunen krijgen.

 

Voegt men aan een vaccin echter tegelijk aluminium hydroxide plus MF59 toe, dan zal inder invloed van aluminium plus Span85 er een nog sterkere ladingsverschuiving kunnen ontstaan binnen de antigenen van het vaccin en squaleen. De ontstane immuunreactie zal dan des te heviger verlopen, net zoals de effecten daarna nog in het lichaam zelf.

 

De pogingen van de farmaceutische industrie – en dan met name van Novartis – om zo zuinig mogelijk om te gaan met het verdelen van antigenen over de in te spuiten doses – door gebruik van gemanipuleerd squaleen – maakt dat vaccins steeds gevaalijker worden en tot steeds meer bijwerkingen gaan leiden.

T.C. Kuiper - van den Bos: de Verborgen gevaren van Vaccinaties (Kuiper - van den Bos, 2009, p.75)

 

Dit werkingsmechanisme zou wel eens de oorzaak kunnen zijn voor het ontstaan van het Golf-oorlog syndroom dat vaak ontstond nadat soldaten het anthrax-vaccin hadden genomen dat eveneens squaleen bevatte. Dit heeft ook geleid tot een verbod van een federale rechter voor het gebruik van squaleen. Daardoor worden de vaccins met deze squaleenvariant ook niet meer worden gebruikt in de Verenigde Staten, maar nog wel in Europa. Wij krijgen dan ook wel deze squaleenvariant in onze delta-spier geprikt.

Het is ook het dubieuze karakter van deze adjuvans die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld het Duitse leger een ander vaccin krijgt zonder deze adjuvans (zie Waarom krijgt het Duitse leger wel een vaccin zonder kwik en squaleen en wij niet?).

 

Dit middel Span 85 (Sorbitaan Trioleaat) wordt toegepast in het mexicaanse griepvaccin Focetria dat het meest besteld is door de Nederlandse overheid (zo'n 25 miljoen tegen 9 miljoen keer Pandemrix) en ook in het HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker Gardasil (niet in Cervarix dat in Nederland wordt gebruikt voor de HPV-vaccinaties). In Pandemrix bevindt zich geen sorbitaan trioleaat, maar een stofje met de naam DL-alfa-tocoferol samen met polysorbaat 80.

 

Na wat zoeken blijkt DL-alfa-tocoferol niets anders te zijn dan een kunstmatig gemaakt vitamine E molecule. Omdat het mij sterk leek dat een dergelijk molecule ook in staat zou zijn om het squaleen te vervormen heb ik de vraag voorgesteld aan mevrouw Kuiper. Zij gaf mij hierop het onderstaande antwoord (28 oktober 2009):

"Geachte heer,

In AS03 zit wel squaleen, maar geen elektro-actieve stof. Vitamine E heeft met dit aspect niets te maken. Echter: er is wel iets anders an de hand.

In Focetria is er een adjuvant toegevoegd dat zelf een elektro-actieve stof bevat, namelijk het adjuvant MF59

Bij Pandemrix is er sprake van een adjuvant zonder elektro-actieve stof, maar dat vaccin bevat behalve AS03 wel 5 microgram Thiomersal per 0,5 ml vaccin. En kwik is wel elektro-actief. Zodra al deze ingredienten tesamen in het vaccin zitten, zorgt de elektro-actieve werking van kwik ervoor dat ook in dit vaccin de squaleenmoleculen (en moleculen van polysorbaat 80 en andere eiwitten) vervormd raken.

Het andere vaccin van GSK, Paronrix, bevat geen squaleen, maar een combinatie van aluminium plus Thiomersal. Hier is ook sprake van vervorming van eiwitten in het vaccin.

Alleen bij Celvapan is dit niet het geval. Vandaar ook dat de Duitse overheid zichzelf en de soldaten dit vaccin heeft toebedacht."

 

Antilichamen tegen squaleen?

Als ik kijk naar de samenvatting van het artikel over het GWS (Golf War Syndrom) dan wordt daar gesproken over antilichamen die zijn opgebouwd tegen squaleen bij mensen die GWS hadden.

 

Als squaleen écht als 'lichaamsvreemd' wordt beleefd door het lichaam gaat het immuunsysteem antilichamen aanmaken tegen squaleen waardoor de auto-immuunziekte zich ter zijnertijd zou kunnen gaan manifesteren.

Om deze theorie te testen zou het eigenlijk voldoende zijn om een week ná inenting met een squaleenbevattende adjuvansvaccin onderzoek te doen naar de aanwezigheid van squaleenantilichamen. Als dat daadwerkelijk het geval zou zijn bij grote groepen mensen dan lijkt me dat een sterk argument om een halt toe te roepen aan deze vaccinatie-campagne.

Gebeuren dit soort metingen? Dit moet GSK zelf toch ook gemeten hebben in hun onderzoeken? Er wordt dan wel mooi gesproken over een actieve immuunreactie, maar wil je een immuunreactie tegen squaleen hebben die zich generaliseert naar de rest van je lichaam?

 

 

Vorwort/Suchen                                Zeichen/Abkürzungen                                 Impressum