Vergelijk: Equis-a. + anderen.

 

Saccharum: lactis

De plant is verwreven met melksuiker. Om te kunnen beoordelen welke symptomen (ook) van de melksuiker zouden kunnen zijn, is het goed de gemeenschappelijke symptomen van Equis-a. en

Sac-lac. te bekijken.

In grote doses werkt Sacch-l. doses diuretisch en vordert stoelgang, geeft een grote fysieke en mentale uitputting door overwerk c.q. mentale spanning.

Equis-a. heeft een groot energieverlies en zwakte door verlies van een zielspartner of focus in het leven.

Vergelijkbare symptomen met Equis-a.: het verliezen van de weg in bekende straten; het gevoel dat iemand achter haar is; sudden fear and trembling of the whole body;

rugpijn over de lengte van de wervelkolom; pijn in het rechteroor en daaronder; gevoel alsof naalden in de ogen steken; menses commenced too early, no

pain. Menses very dark; feeling of distention after eating; sharp pain behind right ear; pain in left eyebrow; sensation as if a fire in heart, feeling as if heart would burst; constant pain in

region of left kidney; urinates very frequently large quantities; great coldness as if a chill  were coming in; sensations of both coldness and heat (http://homepage.ntlworld.com).

 

Stann-met.: Met Equis-a. werden tin bekers en schotels gewreven.

Werkingsgebied vooral het zenuwsysteem en de ademhalingsorganen [longontsteking, bronchitis of tuberculose (Morrison, p. 356)]. Stannum hoort bij Jupiter en de lever.

Tin vloeit makkelijk en wordt makkelijk weer vast, het is een plastisch materiaal. De mens met een Jupitergesteldheid heeft een flegmatisch karakter,

laat het komen zoals het komt, vloeit. Het geeft mee zonder bedoeling, heeft overzicht en laat de dingen op zich afkomen (Barendregt, p. 43).

Equis-a gaat ook op in de omgeving, in de stroom van alles, alles is goeden zal geopenbaard worden. Zelfs het monster in ons is goed. Tijdens de verwrijving worden veel

vragen gesteld over de Zin van het leven en welke bijdrage ik kan leveren aan Moeder Aarde.

Stannum (Tin/zin van het leven) en de plant (< donker en competitie; een cosmopoliet; huidmondjes; ‘kanaal’; vochtafdrijvend, reinigend).

Een aantal symptomen kan horen bij de C4-homeopathie, de prover en andere bij het HIN verwreven substanties. Liefde, verbondenheid, transformatie, contact met het onbewuste en andere dimensies komen vaker naar voren bij C4-verwrijvingen.

Toch denk ik dat deze thema’s ook bij Equisetum arvense kunnen horen, onder andere omdat de stof verwreven is tot het individuele archetypische niveau (C5).

Het wachten is nu op casuïstiek waar mensen voor langere tijd goed geholpen zijn met dit naar mijn idee prachtige middel. De provers zullen geen moeite hebben een patiënt die deze stof nodig heeft

te herkennen, omdat de stof na het verwrijven in hen ‘zit’.

Stannum in C4 maakt het mogelijk om ook datgene te zien wat zich in het leven om vele redenen aan de bewuste blik onttrokken heeft. Richt de aandacht op dat wat tot dan toe achter de rug lag

en daardoor niet zichtbaar was. Daar de mensheid slechts een beperkt blikveld heeft is het nodig om als geheel een nieuwe richting te kiezen om daardoor andere aspecten waar te kunnen nemen.

De feitelijke levenszaken, waarnaar men tot dan toe angstig vermeed te kijken, kunnen nu bewust in het leven geïntegreerd worden, zonder dat het de voordien gevreesde gevolgen heeft.

Daarvoor zorgt de Tin-kracht.

De volgende thema’s kwamen naar voren:

- Heroriëntatie van de eigen blik op het voordien in het verborgen liggende bereik;

- Weerstand tegen de heroriëntatie;

- Desoriëntatie in de nieuw ontstane situatie;

- Toename van vertrouwen en een nieuwe spirituele blik op de levensloop

Equis-a.

- Desoriëntatie in de nieuw ontstane situatie;

- Toename van vertrouwen en een nieuwe spirituele blik op de levensloop

 

Sil.: ‘need for the internal grit’. Vaak verfijnd, gevoelig en meegaand. Het emotionele niveau is in het algemeen in evenwicht, behalve het gebrek aan zelfvertrouwen. Hij voelt zich onzeker over zijn vaardigheden en twijfelt over zijn werk. Hij houdt dwangmatig vast aan details als compensatie voor zijn zwakte. ‘The patient is almost paralyzed by irresolution and insecurity about his perceptions

or performance and may wish to give up his work altogether.’ (Morrison, 1993, p. 347) kwetsbaarheid, relatie in groepen/belangrijke inhoudstof

Equis-a. Een vergelijkbaar symptoom: Fysieke klachten zijn onder andere frequente verkoudheden, oorontstekingen of pharyngitis door de zwakke weerstand. Het metabolisme is zwak.

Ehrler plaatst Silicea in het 1e kwadrant van de oermandala, het kwadrant van de Aarde. Het is een middel dat belangrijk is voor de incarnatie van de ziel. Het idee van Silicea is ‘Gebe den lebewesen,

den Organismen die Information die Sie brauchen, sei ihnen ein Halt im körperlichen wie auch im geistigen Sinne. Diene ihnen als Matrize fur das, was ist und immer sein wird.’ (Ehrler, 2002, p. 84)

Bij Silicea gaat het om verschillende stappen of vormen:

- De omhulling, begrenzing, bevestiging van de buitenste omhulling, de incarnatie;

- De doorlaatbaarheid, het doorgeven van energie;

- Het verinnerlijken, het doorbreken van de doorlaatbaarheid om iets van buiten in zich op te nemen, zijn boodschap te ervaren en het weer los te laten. Dit laat een spoor achter dat niet vergeten wordt;

- In Silicea is de geschiedenis opgetekend. Het is de steen der Wijzen, waardoor alles gegaan is, bewaard wordt en waarin niets verloren kan gaan. Het is de matrix voor alles wat in het aardse rijk gebeurt;

- De 4de vorm is de analyse. Silicea verwijdert en scheidt het innerlijke bouwplan, de Goddelijke schepping en wat er doorheen gaat en wat vergeleken wordt in deze doorgang. Het leidt tot een reiniging en vooral zelfverstoring als deze reiniging niet rustig volbracht wordt;

- De 5de en voorlaatste vorm is de verbinding. Het kleeft samen, bouwt bruggen, bruggen van vastheid, geeft gestalte. Het bouwt een netwerk van verbindingen. Het is de kracht van de verbinding. Sil. is de ketting met de vele armen ‘die sich gegenseitig festhalten und ein Gitter schaffen. Mit diesem Gitter wird aufgehalten und beschutzt, wird geordnet und wird festgehalten, das was hindurchgekomen ist’;

- Intensivering en verbreding over zichzelf. Silicea vergroot de Radius van de bestemming van de mens (Ehrler, 2002, p. 82-84).

Uit deze C4-tekst van Silicea blijken grote parallellen tussen Sil en Equis-a.

 

Lyc.: en Equisetum stammen uit het Carboon. In tegenstelling tot Equisetum is Lycopodium een polycrest, een deel van de trias Calc., Lyc. en Sulph.

Opgeblazen buik, vaatplant. Opvallend is de trage groei, lafheid, een gevoel van inferioriteit dat hij steeds probeert te ‘overkomen’.

Belangrijke symptomen zijn: Promiscuous, fears responsibility of commitment, gastrointestinal tract and liver (Morrison).

De plant Equisetum wordt in tegenstelling tot Lycopodium gekenmerkt door een snelle groei. Na mechanische verwijdering van de stengel komt de knop over 3 dagen weer op.

 

Phos.: is niet gegrond en gecentreerd. Door de grenzenloosheid (lack of boundaries) heeft Phos vele angsten, die symbolisch zijn voor deze grenzenloosheid voor bijvoorbeeld donker, de dood. Linkszijdige symptomen.

Phosphorus het grenzeloze, ontvankelijke en communicatieve,

Equis-a.: heeft raakvlakken, zoals helderziendheid; hoofdpijn; tremendous thirst for cold drinks; sexdrive increased, even pathological; uterine fibroids prolapse en recurrent respiratory infections; pneumonie, Tb. (Morrison, p. 292-296),

 

Equis-h.x

Equisetum arvense.x is wel in MacRep is opgenomen, toch is op dit moment geen proving van Equis-a. bekend. Het is, in tegenstelling tot Equisetum hyemale, nauwelijks

opgenomen in Radar en de bekende homeopathische literatuur. Symptomen die deze beide Equisetumsoorten gemeenschappelijk hebben zijn de soort pijnen, vasthoudend, zwaar gevoel en opgezet (buik).

In de tabel op de volgende bladzijde zijn de gegevens van Equisetum hyemale en arvense naast elkaar gezet. Uit bovenstaande beschrijvingen van bijvoorbeeld Silicea, Stannum en

Parallelen met Equisetum hyemale (fysieke symptomen),

 

 

Vorwort/Suchen                                Zeichen/Abkürzungen                                   Impressum